Единственная

Единственная

Юридична адреса: Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Пушкінська, 29
Поштова адреса: м. Київ, вул. Димитрова, 5,
корп. 10 а, 03150, Україна
Код за ЄДРПОУ: 26548008,
р/р №26001000671000 в Філії «КІБ» ПАТ
«Креді Агріколь Банк»,
МФО 300379

Благодійний фонд журналу «Единственная» був створений 30 квітня 2004 року за підтримки компанії «Едіпресс Україна», яка є частиною міжнародної медіа-групи «Едіпресс» зі штаб-квартирою в Швейцарії.

Опис діяльності:
• сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму;
• сприяння захисту та охороні оточуючого середовища та тваринного світу;
• сприяння   захисту   материнства  та   дитинства,   надання   допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
• сприяння охороні та збереженню будівель, об'єктів та територій, що мають історичну, культову, культурну або заповідну значимість, місць захоронення;
• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
• поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
• сприяння   розвитку культури, в тому  числі  реалізації  програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
• сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури.
 
Контактна особа: Михайлова Юлія Сергіївна – Директор фонду (044) 4989880
 

Новини

Проекти

"Переможці"

16/05/16